Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 6 Ekteskap og samboerskap

KAPITTEL 6 Ekteskap og samboerskap

Kapittel 6 knyttes til følgende kompetansemål i læreplanen:

  • bruke reglar om rettar og plikter mellom ektefellar og mellom sambuarar, og reglar som gjeld ved inngåing og oppløysing av ekteskap

Sentrale lover om ekteskap og samboerskap:

Ekteskapsloven av 4. juli 1991 Lovdata
Straffeloven av 20. mai 2005 Lovdata
Sameigelova av 18. juni 1965 Lovdata
Dekningsloven av 8. juni 1984 Lovdata
Husstandsfellesskapsloven av 4. juli 1991 Lovdata