Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 3 Forbrukerkjøpsrett

KAPITTEL 3 Forbrukerkjøpsrett

Kapittel 3 knytter seg til følgende kompetansemål i læreplanen:

  • utforske […] forskjellen mellom ulike typar kjøp, og bruke sentrale reglar om pliktene og rettane til kjøparen og seljaren i samband med forbrukarkjøp og angrerett

Sentrale lover i forbrukerkjøpsretten:

Forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 Lovdata
Kjøpsloven av 13. mai 1988 Lovdata
Angrerettloven av 20. juni 2014 Lovdata
Forbrukerklageloven av 17. februar 2017 Lovdata

Endringer i forbrukerkjøpsloven

Stortinget har vedtatt endringer i forbrukerkjøpsloven som trer i kraft 1. januar 2024. Vi har oppdatert avsnittene 3.2 Forsinket eller uteblitt levering og 3.3 Mangelfull levering (side 60–94 i boka) i tråd med de nye reglene.