Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 5 Mindreårige og barnets beste

KAPITTEL 5 Mindreårige og barnets beste

Kapittel 5 knytter seg til følgende kompetansemål i læreplanen:

  • utforske prinsippet om barnets beste og bruke sentrale reglar i barnelova

Sentrale lover om barn og foreldre:

Grunnloven § 104 Lovdata
Barnelova av 8. april 1981 Lovdata
Abortloven av 13. juni 1975 Lovdata
Opplæringslova av 17. juli 1998 Lovdata
Menneskerettsloven av 21. mai 1999, vedlegg 8 (FNs barnekonvensjon) Lovdata
Bioteknologiloven av 5. desember 2003 Lovdata