Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 4 Avtalerett

KAPITTEL 4 Avtalerett

Kapittel 4 knytter seg til følgende kompetansemål i læreplanen:

  • utforske grunnprinsippa i avtaleretten […]

Sentrale lover i forbrukerkjøpsretten:

Avtaleloven av 1. juli 1918 Lovdata
Kong Christian Den 5s Norske Lov av 1687 Lovdata