Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 2 Juridisk metode

KAPITTEL 2 Juridisk metode

Kapittel 2 knytter seg til følgende kompetansemål i læreplanen:

  • utforske og bruke ulike rettskjelder for å løyse juridiske problemstillingar
  • identifisere partar, krav, rettsleg grunnlag og juridisk problemstilling, og gjennomføre juridisk drøfting for å komme fram til ein konklusjon