Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 9 Arbeidsrett

KAPITTEL 9 Arbeidsrett

Kapittel 9 knytter seg til følgende kompetansemål i læreplanen:

  • gjere greie for rettar og plikter i arbeidslivet og bruke sentrale reglar om inngåing og avslutting av arbeidsforhold, varsling og trakassering

Sentrale lover i arbeidsretten:

Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 Lovdata
Likestillings- og diskrimineringsloven av 16. juni 2017 Lovdata