Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 8 Likestilling og diskriminering

KAPITTEL 8 Likestilling og diskriminering

Kapittel 8 knytter seg til følgende kompetansemål i læreplanen:

  • bruke sentrale reglar om likestilling og diskriminering i samfunnet.

Sentrale lover i likestillings- og diskrimineringsretten:

Likestillings- og diskrimineringsloven av 16. juni 2017 Lovdata
Diskrimineringsombudsloven av 16. juni 2017 Lovdata