Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 1 Norge som rettsstat

KAPITTEL 1 Norge som rettsstat

Kapittel 1 knytter seg til følgende kompetansemål i læreplanen:

  • reflektere over Noreg som rettsstat og vurdere maktfordeling, rettssikkerheit og legalitetsprinsippet i Noreg
  • utforske og drøfte kva funksjon rettsreglane har i samfunnet