Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 10 Dagsaktuelle juridiske problemstillinger

KAPITTEL 10 Dagsaktuelle juridiske problemstillinger

Fra læreplanen

Kjerneelementet juridisk refleksjon handlar om å skilje mellom rett og rettferd. Kjerneelementet handlar òg om å reflektere over samanhengen mellom rettsreglar og etikk. Vidare handlar juridisk refleksjon om å arbeide på ein undersøkjande og systematisk måte i møte med konkrete, praktiske og rettslege utfordringar.

Du skal kunne

  • utforske og drøfte dagsaktuelle juridiske problemstillingar eller rettsspørsmål